معرفی شهروند نمونه

هر شهروند قادر است با اقدامات کوچک مثل کاشتن یک نهال و یا کمک داوطلبانه در امر پاکسازی محله خود، در طول زمان موجب تغییرات ارزشمند و قابل توجهی شود. تیم پروژه “شهر برای شهروندان” به دنبال شناسایی این دسته از شهروندان می باشد. آیا شما در همسایگی خود و یا در دایره ارتباطات دوستان و آشنایانتان چنین افرادی را می شناسید؟

لطفا به ما کمک کنید تا با شناسایی این افراد، بتوانیم به عنوان قدردانی کوچک، آن ها را به جامعه معرفی کنیم. علاوه بر این شناساندن این افراد، باعث می شود تا گروه های جوان تر جامعه، از آن ها الگو برداری کنند و در نتیجه احساس تعلق جمعی به شهر تدریجا پرورش می یابد.

به منظور معرفی شهروند نمونه لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.