نمایندگی شهر برای شهروند

با توجه به همه شمول بودن ایده شهر برای شهروند در راستای تحقق دموکراسی شهری و اجرای ایده شهروندان در سطح شهر خود ، ما به عنوان تیم اصلی شهر برای شهروند از طرف طرح معماری خوب و موسسه مطالعات راهبردی معماری در تمام شهر های ایران در حال حاضر نماینده میپذیریم و در این راستا امکانات و آموزش های لازم را به علاقمندان خواهیم داد ، در صورتیکه خود را برای نمایندگی شهر برای شهروند در شهر خود شایسته میدانید و دارای ظرفیت های لازم برای تحقق موضوع این پلتفرم در آن شهر هستید فرم روبرو را پر نمایید.

فراخوان