موفقیت فضا شهری

توسط شهر برای شهروند در آوریل 13, 2021

فضاهای عمومی عالی آن مکان هایی است که در آن جشن ها برگزار می شود، تبادلات اجتماعی و اقتصادی روی می دهد، […]

ادامه مطلب

لایه جدیدی از فضای عمومی: فعال سازی پشت بام های شهری

توسط شهر برای شهروند در آوریل 6, 2021

در محیط های متراکم شهری، توجه به فضاهای کم استفاده به عنوان فرصت هایی برای توسعه بیشتر وجود دارد. بام ها بیش […]

ادامه مطلب

پوشش گیاهی عمودی: تأثیرات بر منظر شهری

توسط شهر برای شهروند در آوریل 6, 2021

با افزایش تراکم شهری و کاهش در دسترسی به زمین، پدیده عمودی شدن در شهرهای سراسر جهان شدت گرفته است. مشابه رشد […]

ادامه مطلب