مفهوم جدیدی از مشارکت شهروندان

توسط شهر برای شهروند در فوریه 26, 2022

مشارکت شهروندان مرتبط با راهبردهای دولت باز و شهرهای هوشمند ارتباط چندانی با مشارکت منزوی و قدیمی شهروندان ندارد، به همین دلیل […]

ادامه مطلب

بازآفرینی شهر pauni در هندوستان بزرگ

توسط شهر برای شهروند در فوریه 20, 2022

پائونی، شهری محصور با 21857 نفر جمعیت در مرکز هند واقع شده است. مساحت کل شهر حدود 294.12 هکتار است و در […]

ادامه مطلب

استفاده از کلان داده در مدیریت شهری در زمان پاندمیک کرونا با بررسی شهر کالی، کلمبیا

توسط شهر برای شهروند در فوریه 10, 2022

 کووید 19 تأثیر مخربی بر سلامت جمعیت شهری دارد. این ویروس باعث مرگ صدها هزار نفر شده است. در عین حال، اقدامات […]

ادامه مطلب