کاشت جنگل های کوچک شهری می تواند تنوع زیستی را تقویت کرده و با چالش های آب و هوایی مقابله کند

فکر می کنید برای پرورش جنگل به چه میزان فضا نیاز دارید؟

اگر پاسخ شما فضایی بزرگتر از چند زمین تنیس است ، دوباره فکر کنید. ایده کاشت جنگل های مینیاتوری از معابد ژاپنی الهام گرفته شده است و در حال حاضردرسراسرجهان توسط گروه های محلی در حال گسترش و رواج می باشد. ابتکاری ساده است- زمین های خاکی را در شهر مشخص کنید، آنها را با طیف گسترده ای از جوانه های بومی بکارید و بگذارید با حداقل مداخله رشد کنند. نتیجه آن، اکوسیستم های مختلطی است که کاملاً متناسب با شرایط محلی هستند و تنوع زیستی را بهبود می بخشند، به سرعت رشد می کنند و دی اکسید کربن بیشتری جذب می کنند.

روش میاواکی

این روش بر اساس کار گیاه شناس ژاپنی Akira Miyawaki است.

وی دریافت که مناطق حفاظت شده اطراف معابد، زیارتگاه ها و گورستان های ژاپن حاوی تنوع عظیمی از پوشش گیاهی بومی است که برای تولید اکوسیستم های مقاوم و متنوع وجود دارد. جنگل های میاواکی فقط در مدت 20 سال می توانند به اکوسیستم های بالغ تبدیل شوند. به طور حیرت انگیزی در مقایسه با مدت 200 سالی که یک جنگل زمان نیاز دارد تا خود را احیا کند، بسیار سریع است. کار او با نام “روش میاواکی” شناخته شد، رویکردی که توسعه طبیعی جنگل ها را با استفاده از گونه های بومی در اولویت قرار می دهد.

سبزتر کردن فضاهای شهری در سراسر جهان

محبوبیت جنگل های میاواکی درهند، آمازون و اروپا، در حال افزایش است. پروژه هایی مانند “جنگل های شهری” در بلژیک و فرانسه و “جنگل کوچک” در هلند، داوطلبان را به منظور ایجاد تغییر زمین های بایر شهری گرد هم آورده است. جنگل های شهری فراتر از تأثیراتشان برتنوع زیستی، برای جوامع شهری ارزش آوری می کنند. فضاهای سبز در شهر می توانند به بهبود سلامت روان شهروندان، کاهش اثرات آلودگی هوا و حتی مقابله با افزایش غیرطبیعی دما که به دلیل گسترش استفاده از آسفالت پدید می آید، کمک کنند.

حامیان محیط زیست تاکیید دارند که نباید این جنگل ها کوچک را به عنوان جایگزین جنگل های بومی موجود دانست. مناطق کوچک جنگلی هرگز نمی توانند جایگزین جنگل های بومی که برای بسیاری از گونه های زیستی حیاتی هستند و همچنان در معرض تهدیداتی مثل آتش سوزی، تبدیل شدن به زمین کشاورزی و تجارت قرار دارند، شوند. اما اگر در جامعه محلی خود یک زمین بایر دارید که بی استفاده رها شده است ، یک جنگل میاواکی می تواند یکی از راه های کمک به محیط زیست باشد.

 

 

ترجمه از: نگاروفایی