غرفه ها در شهرها: سازه هایی که تعاملات اجتماعی را تقویت می کنند

سبک زندگی اکثر ما، به عنوان ساکنان شهرهای بزرگ، یک سبک زندگی با سرعت بالاست.از آن جایی که  توسط ساختمان ها و زیرساخت ها در سراسر شهر احاطه شده ایم، فضاهای کلیدی که ما را به محل سکونتمان متصل می کند و لحظات آرامش بخش و لذت آور را برای ما فراهم می آورد را از دست می دهیم.در شهرهایی که به فضاهای عمومی بی توجهی می شود و یا آن ها مورد سو استفاده قرار می گیرند ، نیاز به ساختارها در مقیاس انسانی امری اساسی است. برای تقویت مشارکت در شهر، تفریح ​، تعامل و به طور کلی، ایجاد شهری که برای شهروندانش قابل زیست تر و لذت بخش تر است، سازه های نسبتاً کوچک در قلمرو عمومی فرصت تعامل کاربران با فضای اطراف را به طرق مختلف فراهم می کند. یکی از متداول ترین و آسان ترین راه ها، ایجاد سازه های نصب شدنی و یا غرفه های ساده ای است که توجه رهگذران را، در مقیاس خودشان، جلب می کند.خواه یک استیج برای اجرا، یا یک سازه هنری- تعاملی، و یا یک غرفه با هدف ایجاد تعامل، تمام این پروژه ها در راستای ایجاد بستر مواجه افراد با یکدیگر و پروش تعاملات شهروندی می باشند.

سازه های فرهنگی و آموزشی:

ساختارهایی هستند که با هدف ارتقا مبادلات فرهنگی و آموزشی در جامعه ساخته شده اند.

سازه های هنری و اجرایی:

این غرفه ها با سازه هایی که هنر و معماری را در هم آمیخته اند، به عنوان خلوتگاه های آرام و محل اجرا در پارک ها یا میدان های عمومی کار می کنند.

سازه های اجتماعات شهری:

هدف این نوع پروژه ها صرفاً تأمین فضاهایی برای استراحت در میان ساعات کار، اجتماعات غیررسمی، رویدادهای کوچک اجتماعی و ایجاد زمینه های مشترک برای استفاده جمعی است.

 

ترجمه از: نگار وفایی