کلاغ ها با جمع آوری ته سیگار خیابان های شهر را تمیز می کنند:

در سراسر جهان سالانه حدود 4.5 تریلیون نخ سیگار در خیابان ها زباله می ریزد. اما یک شرکت نوپای هلندی در حال آموزش کلاغها (بله، پرندگان!) برای کمک به جمع آوری ته سیگارهای آلوده است.

این شرکت نوپا با نام Crowded Cities در حال آموزش کلاغ ها در جهت شناسایی و برداشتن ته سیگار از خیابان ها و پارک های شهر است. ایده بر این اساس است که به کلاغ ها آموزش می دهند ته سیگار را در یک “Crowbar” (مخزن مخصوص کلاغ ها)بیندازند، این دستگاه آنچه که کلاغ ها به داخل مخزن می اندازند را اسکن می کند که اطمینان پیدا کند یک ته سیگار است و سپس به کلاغ پاداش غذایی می دهد و در نتیجه این رفتار را تقویت کند.

طبق تحقیقی که در مجله بین المللی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی منتشر شده است، ته سیگارها دارای ماده غیر قابل تجزیه هستند. آنها از خیابان ها وارد جوب ها شده، و از این روان آب های شهری وارد رودخانه ها، و در نهایت به اقیانوس و سواحل منتقل می شوند. ته سیگارها برای حیوانات دریایی سمی هستند و مواردی نیز وجود دارد که کودکان آنها را قورت دادند.

منبع الهام این ایده زمانی به وجود آمد که بنیانگذاران آن، طراح تعاملی Ruben van der Vleuten و طراح آزمایش Bob Spikman با شخصی به نام Joshua Klein روبرو شدند که کلاغ ها را برای جمع آوری سکه آموزش می داد.

Crowded Cities می گوید: “طراحی این پروژه بر این اساس است که کلاغی ابتدا یک فیلتر سیگار به Crowbar می آورد، جایی که آن را در قیف پایینی دستگاه می ریزد. سپس، بعد از اینکه دوربین این مخزن فیلتر سیگار را به عنوان فیلتر تشخیص داد، به عنوان جایزه، یک تکه غذا جلوی کلاغ قرار میدهد. این کار با این هدف انجام می شود که کلاغ پرواز کند و باقی کلاغ ها را از این سیستم مطلع کند، تا کلاغ های بیشتری در جمع آوری ته سیگار شرکت کنند.”

ترجمه از: نگاروفایی

پیام بگذارید