سیستم مشارکت دیجیتال (DIPAS)

مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی به طور رسمی از دهه ۱۹۶۰ در آلمان ضرورت پیدا کرده است. با این حال، فرآیندهای مشارکت اغلب به دلیل این واقعیت مورد انتقاد قرار می گیرند که درنهایت نظر شهروندان در هنگام تصمیم سازی آنگونه که باید تاثیرگذار نیستند.

با پروژه DIPAS، در هامبورگ، مشغول توسعه  سیستمی است که مشارکت در فرآیند برنامه ریزی را جذاب تر، فراگیرتر و شفاف تر می کند. در سال ۲۰۱۶، پروژه “FindingPlaces”  به نمایندگی از شهر هامبورگ انجام شد که در آن شهروندان از مدل های تعاملی شهر (اصطلاحاً “CityScopes”) برای شناسایی مناطق دارای امکان اسکان پناهندگان در هامبورگ استفاده کردند. برای پروژه DIPAS، دانش به دست آمده حاصل کارگاه های مشارکتی است که  با ابزار دیجیتال پیش میروند. هدف اصلی پروژه تلفیق رویکرد روشمند CityScopes یا روش تعاملی با ابزار مشارکتی آنلاین است و در نتیجه توسعه یک سیستم دیجیتال یکپارچه برای مشارکت شهروندان.

این مدل ابزار مشارکت آنلاین در شهر، از ابتدای سال ۲۰۱۶ در دسترس قرار گرفته است و به عنوان بخشی از فرآیند بدون نیاز به تشریفات مشارکت در سراسر هامبورگ مورد استفاده قرار می گیرد. به لطف این ابزار مشارکتی، شهروندان می توانند فارغ از زمان و مکان در امور برنامه ریزی شهری شرکت کنند. شهروندان می توانند ایده ها، آرزوها، انتقادات و سوالات خود را بر اساس موقعیت جغرافیایی آن ها مطرح کنند و همچنین با دیگران به تبادل نظر بپردازند. به این ترتیب، روند مشارکت بسیار شفاف و قابل درک می شود. با استفاده از جداول داده های دیجیتال، DIPAS در آینده حداکثر بهره برداری را از این داده های جغرافیایی، مدل های دیجیتالی و شبیه سازی ها بعمل می آورد. میزان اثربخشی و دید مردم نسبت به این ابزار همیشه مورد ارزیابی و مطالعه است و نتایج این مطالعات و ارزیابی ها بر چگونگی توسعه این ابزار تاثیر می گذارد. ارزیابی میزان مشارکت های شهروندان و استقبال آن ها حائز اهمیت است. اگر فرایندهای مشارکت به لطف ابزارهای دیجیتال گسترش یابد، می توان فرض کرد که تعداد مشارکت ها نیز به طور قابل توجهی در طول زمان افزاینده خواهد بود. با تکیه بر روش های قدیمی ارزیابی داده های کیفی، این حجم از اطلاعات بدون تلاش های گسترده قابل پردازش نیست. با روشهای کلاسیک ارزیابی داده های کیفی ، این مقدار اطلاعات بدون تلاش اضافی قابل توجه قابل پردازش نیست. به همین دلیل، روش های رایانه ای در پروژه DIPAS در حال توسعه هستند تا ارزیابی تعداد زیادی از نظران مشارکتی را پشتیبانی کنند. از روشهای آماری پردازش زبان طبیعی استفاده می شود. علاوه بر این تمرکزبر مقایسه شفاف و پردازش نتایج است.

ترجمه از: نگاروفایی

پیام بگذارید