سه شهر سبز برتر در جهان در سال ۲۰۲۰

شهرهای سبز پایدارترین سبک های زندگی را فراهم می کنند. آن ها رویکردهای مفیدی در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی و حرکت در جهت سازگاری با محیط زیست پیش گرفته اند. این شهرها ممکن است مواردی مانند برنامه های بازیافت، مسیرهای دوچرخه سواری، پارک های عمومی و استانداردهای کیفی آب را اجرا کنند.

۱.وینا، اتریش
بیش از ۵۰٪ شهر از مناطق سبز تشکیل شده است. تقریبا نیمی از ساکنان شهر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. استراتژی برنامه ریزی شهر وین در جهت توسعه تعداد زیادی پارک شهری، مسیرهای پیاده روی در اطراف شهر و یک پارک ملی در حومه شهر است.


۲.مونیخ، آلمان
مونیخ به عنوان یکی از اصلی ترین شهرهای دوستدار پیاده در جهان شناخته می شود. قرار است سیستم های حمل و نقل سریع در آینده به طور قابل توجهی استفاده از اتومبیل ها شخصی را کاهش دهند. از نظر آب و هوا، از پاک ترین شهرهای جهان به شمار می رود.

۳. برلین، آلمان
آلمان برای ترغیب شهروندان در جهت کاهش انجام فعالیت های مضر برای محیط زیست از گزینه مالیات برارزش افزوده استفاده می کند. آیا می دانید برلین تورهای سبز تعاملی و شهروندی اجرا می کند؟ این تورهای آموزشی و جذاب در مورد ابتکارات سبز کشور که شامل اطلاعاتی درباره تنوع زیستی و نحوه حفظ آن است، به مردم می آموزد. آپارتمان های برلین دارای یک سیستم فیلتر برای بازیافت فاضلاب خانگی و استفاده مجدد آن ها برای آبیاری باغ ها هستند، این فقط یکی از ابتکارات شهر در زمینه بازیافت فاضلاب است.

ترجمه از: نگاروفایی

پیام بگذارید