پارکلت

پارکلت‌ها به طور کلی نیازمند تبدیل دو یا چند جای پارک موازی یا سه تا چهار جای پارک زاویه‌دار هستند. شکل‌دادن آن‌ها با توجه به سایت، زمینه و ویژگی مورد نظر مکان اجرای آن متفاوت خواهند بود.

پارکلت‌ها ممکن است در خیابان‌هایی اجرایی شوند که حجم عابر پیاده و فعالیت تجاری محلی بالایی در رفت و آمد می‌کند اما فضای عمومی برای عابران پیاده ندارند.

در مکان‌هایی که پارکینگ‌های حاشیه‌ای به دلیل گسترش فعالیت‌های [حاشیه‌ای] خیابان مسدود می‌شوند، شهر می‌تواند از طریق یک پروانه‌ی مجوز، تغییر کاربری یک یا چند پارک حاشیه‌ای را مجاز کند تا فضای عمومی برای همگان باز و دسترسی‌پذیر باشد.

پیش از پارکلت
پس از پارکلت

در ادامه به معرفی 2 نمونه از این پروژه پرداخته شده است:

سائو پائولو، برزیل

به دنبال موفقیت نخستین پروژه‌ی پارکلت در Rua Padre João Manuel در سال 2014، پارکلت‌ها به منظور تشویق تبدیل فضاهای عمومی اضافی به عنوان بخشی از طراحی خیابان، بخشی از طرح جامع شهر سائوپائولو شدند. اکنون یک سیاست خاص ایجاد و نگهداری پارکلت‌ها را در سطح شهر تنظیم می‌کند. این پارکلت‌ها از صندلی‌های ثابت، گلدان‌ها و پارکینگ‌های چرخه‌ای تشکیل شده‌اند و از راهنمایی‌های طراحی محلی برای ساده‌سازی فرایند استفاده می‌کنند.

تا ماه می 2016، در مجموع 42 پارکلت خصوصی در سائو پائولو ساخته شده است، و مدیریت شهری موافقت کرده است تا 32 پارکلت عمومی دیگر، برای هر منطقه، برای توسعه‌ی این برنامه به سایر مناطق شهر، اضافه کند.

گلاسکو ، اسکاتلند

این پارکلت به صورت آزمایشی یا پایلوت در محل بارگیری ایجاد شد و بخشی از چارچوب بازآفرینی گسترده‌تری است که  شورای شهر برای گلاسکو تصویب کرده است. این مکان با همکاری مالک پارکلت طراحی شده و دارای نیمکت‌های چوبی، فضای سبز، سایبان فصلی و تابلوهای اطلاع‌رسانی محلی است. این پارکلت توسط Community Safety گلاسگو، و با کمک داوطلبان در برنامه‌ی Community Pay Back خود، با استفاده از چوب بازیافت شده، ساخته شده است.

برگرفته از سایت https://globaldesigningcities.org/

گردآوری و ترجمه: مریم محمودی

پیام بگذارید