تبلیغات شهری یکی از مهم ترین عناصر تاثیر گذار بر منظر شهری است.

امروزه تبلیغات نوین شهری به لحاظ جذب مخاطب، زیبایی، ایجاد تنوع در محیط، عدم آلایندگی، هزینه ای بسیار پایین در مقایسه با تلویزیون و رسانه های تصویری دیگر را دارد و یکی از بهترین روش های تبلیغاتی در دنیا به شمار می رود .منظر شهری سطح تماس انسان و پدیده شهر است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش، عواطف و رفتار محیطی شهروندان تحت تاثیر آن شکل می گیرد و ناگزیریم برای جلب نظر مخاطبان از شیوههای نو در صنعت تبلیغات استفاده کنیم .

در گذشته طراحی بر روی اجسام با دو بعد(طول و عرض) انجام می شد ولی امروزه طراحی روی بعد سوم یعنی جسم ، و در معرض دید افراد قرار می گیرد. نظر افراد خودآگاه یا نا خودآگاه به سمت این بناها جلب می شود. کاربرد تبلیغات در آن است که بر محیط زندگی،رفتار های ما تاثیر می گذارد. اگر نمای خیابان ها از نظر زیبایی بصری مناسب باشد و ارتباط عناصر حاضر در محیط در ارتباط با یکدیگر رعایت شود، شهروندان خیلی راحت تر و آسوده تر زندگی می کنند. ایزاک آسیموف در رابطه با تبلیغات نوین می گوید: “برای چرخاندن چرخ یک تجارت، به چیزی بیش ازسرمایه نیاز است، یعنی پویایی، خلاقیت و تبلیغات.”

پیوستگی در فضا و زمان شهری که پیامدهای تجربی مهمی را برای مردم به دنبال دارد، بدون شک ارتباط عمیقی را بین کالاهای تبلیغاتی و مردم در حال رفت و آمد در شهرها به وجود می آورد.

پیام بگذارید