خلاقیت در طراحی شهری

برنامه ریزی شهری پدیده ای مدرن نیست و از زمان های بسیار قدیم همیشه در حال تحول بوده است. بشر در امر طراحی شهری پیشرفت زیادی کرده است و این باعث به ایجاد انواع امکاناتی شده است که زندگی شهری را بسیار ساده تر می سازد. در ادامه به چند روش نوآورانه و خلاق که در مناطق شهری مختلف به کار گرفته می شود، اشاره شده است.

چراغ راهنمایی در پیاده رو مخصوص عابران پیاده ای است که همیشه سرگرم تلفن همراه خود هستند:

ژاپن دکه های تلفن قدیمی خود را به مینی آکواریوم تبدیل کرده است:

زمین بسکتبال با رنگ آمیزی خاص و دعوت کننده:

فضای شهری عمومی به عنوان استراحت گاهی برای شهروندان:

چراغ ها راهنمایی که شهروندان سالمند و یا کم توانان جسمی می توانند با کمک این نوآوری زمان عبور خود را افزایش دهند:

جایگاه های دوچرخه ای که فضای کمتری را اشغال می کند:

تاب بازی هنگامی که منتظر رسیدن اتوبوس هستید:

آینه های سرگرم کننده ای که در ایستگاه اتوبوس استرس را از بین می برند:

ترجمه از:نگار وفایی

پیام بگذارید