سوئد از فضاهای پارک ماشین خداحافظی می کند، و در عوض به مکان های ملاقاتی شهری رو می آورد.

ساکنان سوئد در حال برنامه ریزی برای بهبود جوامع محلی خود هستند، با این هدف که مردم بتوانند به بیشترین میزان امکانات مورد نیاز در محلات خود دسترسی پیدا کنند. مبلمان شهری مثل میز و نیمکت، و باکس گیاهان از پیش ساخته شده به عنوان جایگزین مکان های پارکینگ در حال به روزرسانی است. با ایده مشابهی در پاریس، مقامات قصد دارند ۷۰۰۰۰ جای پارک خودرو را برای سبزتر کردن شهر از بین ببرند و تغییر دهند. در سراسر سوئد، ساکنان شهر این فرصت را پیدا می کنند که به طراحی مجدد فضاهای شهری درست در خارج از درب ورودی خود کمک کنند. جای پارک ها با میز، نیمکت و پوشش گیاهی جایگزین می شوند. همه اینها بخشی از برنامه دولت است که به مردم در بهبود فوری محیط اطراف خانه هایشان کمک می کند. این واحدها از جنس چوب هستند و به گونه ای طراحی شده اند که فضای پارک یک ماشین را در کنار خیابان اشغال می کنند. پس از نصب، آنها به طور موثر فضای پارک یک ماشین را از بین می برند و امکاناتی را برای شهروندان در محیط شهری جایگزین می کنند.

این طرح بدین صورت است که طیف وسیعی از سازه های از پیش ساخته شده باید مکان های نشستن و غذا خوردن، باغ های شهری، زمین های بازی، محل ورزش کردن در فضای باز، محل نگهداری دوچرخه و محل های شارژ اسکوتر برقی را فراهم کنند. طراحان و برنامه ریزان شهری برای تعیین کاربرد و ساخت واحدهایی که طبق برنامه قرار است در فضاهای شهری استکهلم مورد استفاده گیرد، از روش مشاوره با جوامع محلی بهره می گیرند. این رویکرد فوق محلی بر اساس مفهوم شهر یک دقیقه ای شکل گرفته است. این مفهوم مشابه شهر ۱۵ دقیقه ای است که در پاریس در حال رواج یافتن میباشد، طبق آن دولت قصد دارد ۷۰۰۰۰ جای پارک خودرو را به نفع فضاهای شهری سبزتر و زیست پذیرتر شدن محلات شهری، حذف کند. همچنین مقامات فرانسوی امیدوارند که این طرح در تلاش برای کاهش ازدحام شهری و محدود کردن انتشار کربن کارساز باشد و بتواند پاریسی ها را به پیاده روی و دوچرخه سواری برای گردش ترغیب کند. این پروژه و ایده شهر یک دقیقه ای به دنبال حل مشکلات پیچیده شهری نیست. برای مثال هیچ تعهدی برای بهبود دسترسی به حمل و نقل عمومی در آن وجود ندارد. در عوض، تمرکز بر بازگرداندن فضاهای شهری به شهروندان است که بتوانند بیشترین بهره را از آن ببرند.

ترجمه از: نگار وفایی

پیام بگذارید