پوشش گیاهی عمودی: تأثیرات بر منظر شهری

با افزایش تراکم شهری و کاهش در دسترسی به زمین، پدیده عمودی شدن در شهرهای سراسر جهان شدت گرفته است. مشابه رشد عمودی ساختمان ها – که اغلب برای معماران و برنامه ریزان شهری مسئله ای تفرقه انگیز است- بسیاری از ایده پردازان به دنبال امکان استفاده از پوشش گیاهی در ابعاد عمودی در مناطق شهری بوده اند. باغ ها، مزارع و جنگل ها عمودی، باغ های پشت بامی و سازه های مرتفع برای کشاورزی شهری از موارد عمودی سازی پوشش گیاهان به شمار می رود که هر کدام دارای ویژگی های منحصر به فرد و تأثیرات خاص آن بر شهر و ساکنان آن هستند.اما آیا عمودی سازی راه حل ایده آل برای سبزتر کردن شهرها است؟ و تأثیرات این اقدام در مناطق شهری چیست؟

در شهرهایی مانند توکیو و نیویورک که قطعه زمین به صورت محدودی وجود دارد، مزارع عمودی و بام های سبز در حال تکثیر هستند تا از فضاها برای تولید غذا و کمک به امنیت غذایی بهره ببرند. در نیویورک، سالانه بیش از 36 تن سبزیجات ارگانیک در پشت بام ساختمان ها کشت می شوند که نه تنها غذا تولید می کنند بلکه به جلوگیری از رسیدن بسیاری از آلاینده ها به رودخانه ها جلوگیری می کنند. جنگل های عمودی نمونه ای از عمودی سازی فضاهای سبز است که در آن گیاهان در طول ارتفاع ساختمان کاشته می شوند و هرروز محبوبیت و موفقیت بیشتری پیدا می کنند.

Bosco Verticale (2014) : در میلان، اولین پروژه جنگل عمودی ساخته شده در جهان محسوب می شود که به دلیل تغییر رنگ برگ ها در طول ، جلوه بصری بسیار منحصر به فردی ایجاد می کند.

ترجمه از: نگاروفایی

پیام بگذارید