فضا عمومی شهری

یک فضای شهری عمومی می تواند موجب دگرگونی تمام محله شود؟ “برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد”

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد برای سکونتگاه های انسانی و توسعه پایدار در راستای هدف مقابله با چالش‌های شهرنشینی مشغول اجرای […]

جزئیات

غرفه ها در شهرها: سازه هایی که تعاملات اجتماعی را تقویت می کنند

سبک زندگی اکثر ما، به عنوان ساکنان شهرهای بزرگ، یک سبک زندگی با سرعت بالاست.از آن جایی که  توسط ساختمان ها و […]

جزئیات

تغییرات فضاهای شهری در سال 2020

همه گیری ویروس کرونا شرایط ویژه ای را برای آزمایشات در مقیاس شهر با توجه به موضوع تردد و تحرک به وجود […]

جزئیات